Norra Cypern Hus Priser

Cypern, som är värd för inhemska och utländska turister från alla håll i världen, lockar stort intresse för fastighetsbranschen. Huspriserna på Cypern för försäljning på Cypern anses vara fastighetsparadis i Europa. Cypern, en av de tre största öarna i Medelhavet. Ön invånare är indelat i två folkgrupper som grekiska och turkiska. Du kan kontakta oss när som helst för NORRA CYPERNs huspriser som lockar uppmärksamhet hos lokala och utländska fastighetsinvesterare med sin långa sommarsäsong, stor naturskönhet och det djupblå havet.

Innehållet av Skräddarsydd Service

Med sina professionella fastighetskonsulter inom fastighetssektorn med sina mångåriga erfarenhet, ger vår koncern den bästa servicen för Cyperns folk och de gäster som kommer hit. I de studier som vi har utarbetat inom ramen för Cyperns huspriser bestämmer vi de priserna så sätt att det blir “ vin vin” för både köparen och säljaren. Personal som är experter på fastighetsområdet på Cypern erbjuder dig alla typer av lösningar när det gäller både försäljning och hyreshusannonser. Det finns stor skillnad mellan fastighetsmarknaden på Cypern och Turkiet eftersom man använder sterling som betalningsmedel.

Vad är det för skillnad mellan fastighetsmatknaden i Cypern och Turkiet?

Cypern beskrivs som lilla hemlandet i Turkiet. Mellan de länderna finns det stora kulutella och ekonomiska skillnader. Om vi tänker logistiken i Cypern ser vi att 38% av transporterna sker via sjövägen och det orsakar exta kostnader som i sin tur läggs till priserna. Detta är huvud faktoren som påverkar priserna. Vårt professionella team l som tjänstgör i Cypern inom fastighetsbranchen kommer att stödja både inhemska befolkningen och gästerna när der gäller rådgivning, värdering för att alla parter ska göre en lönsam affär.

Varför fastighetspriserna är högre i NORRA CYPERN

Vårt företag som har ägnat sig åt fastighetsbranchen i många år, är medveten om att balansen mellan utbudet och efterfrågan är dålig och den är orsaken till högre marknadspriser. Mindre utbud gör husägarna krävande. Även när det gäller hyreslägenheter, är husägarna komprimisslösa.De som inte vill ha några problem med att köpa och sälja hus på Cypern kan kontakta vårtföretag för att få stöd från våra specialiserade fastighetskonsulter både för försäljning på Cypern och för hyreshus med rimliga priser för att uppfylla deras bostadsbehov.

Share This