Investering

Fakta om Cyprus Trading

Fastighetsinköp

Utländska medborgare kan ha 1 bostad per person på norra Cypern och denna bostad kan ha upp till 5tunnland mark eller om man köper bara tomt, kan denna vara högst 1 tunnland.
Det finns tre typer av fastigheter i TRNC som är följande:
TURKISK LAGFART: Det är typ av lagfart  för hus, mark och arbetsplatser som ägs av turkcyprioter eller utländska medborgare före 1974.
EKVIVALENT LAGFART: 1974, turkiska cyprioter som var tvungna att migrera till norra Cypern genom att lämna sina fastigheter i södra Cypern och fickekvivalenta fastigheter i den turkiska republiken norra Cypern i utbyte mot de fastigheter de lämnade där. De turkcyprioter, som fick sina ekvivalenta fastigheter, undertecknade handlingarna om de hade avstått från de fastigheterna och marker  i den grekiska delen och erhöll lagfarterna för en ekvivalent fastighet från TRNC-staten. fastigheter anses vara säker att äga och alla typer av inköp / försäljning kan genomföras.
ALLOKETAD LAGFART: Dessa lagfartsbevis har getts till personer som har deltagit kriget i 1974 av staten som belöning och samma typ lagfartsbevis har getts till de som har emigrerat från Turkiet efter 1974. Ovannämndas lagfartstyp är under garantin för TRNC-staten och ägarna har alla äganderätter över fastigheten.

Skatter

Kjøperen er forpliktet til å betale ”Landregistreringsavgift” for den kjøpte eiendom. Landregistreringsavgiften blir betalt til det Nord-Kypros registreringskontoret når tittelgodkjenningen skal bli overdraget. I tilfelle av det er kjøperens første eiendom betales overdragelsesgebyret som nedsatt som 3% av salgsprisen på den kjøpte eiendom. Denne prisen er 6% for alle personer som har brukt nedsettelsesrabatten før.

Köparen är skyldig att betala “Fastighet överlåterlse avgift. Denna avgift ska betalas till TRNCs lantmäteri kontoret. För den först köpta fastighet är överlåtelse avgiften 3% som är 6 % i vanliga fall. Dessutom betalas mervärdesskatt (moms) och källskatt. Momsbeloppet är 5% av fastighetsvärdet.

Källskatten betalas av säljaren till Skatteverket som är 4,25% för vinstdrivande återförsäljare (entreprenörer), är 3,5% för icke-vinstdrivande (ägare) ägare.
Efter det att avtalet undertecknats måste stämpelavgiften, som är 0,5% över kontraktspriset enligt gällande lag, betalas inom 21 dagar från det att avtalet undertecknades. Så kontraktet vinner juridiskt värde.

Inköpstillstånd

Personer som inte är medborgare i TRNC är skyldiga att erhålla “Real Estate Purchase Permit “ från TRNC State för att köpa fastigheter på norra Cypern. Denna process är tar c.a 3 till 6 månader.

Arealmätningar

1 Tunnland = 4 evlek
1 Tunnland = 1,338 m2
1 Tunnland = 14 400 ft2
1 Evlek = 334,5 m2
1 Evlek = 3600 ft2
1 m2 = 10,76 ft2

Byggnadskostnader

På norra Cypern är kostnaden för byggkostnader cirka 500 Sterling. Kostnaderna kan variera beroende på kvalititen av byggnadsmaterial som används. Högre kvalitet kostar mer.

Inköpsprocess

  1. En depositionsbetalning på ca 2 000 £ görs för bostäder som ska köpas. Till följd av denna betalning är bostade reserverad för 1 månadstid för köparen.
  2.  Undertecknande av kontraktet – efter att egendomen är reserverad för köparenr, är kontraktet undertecknat genom utnämning av en advokat och betalning av belopp motsvarande 30% av bostadspriset.
  3. Om fastigheten är under uppbyggnad, tillämpas vanligvis en räntefri betalningsplan. Registrering av avtalet: Avtal måste registreras i lagfartsregister inom 21 dagar efter undertecknandet. Köparen betalas stämpelskatt som motsvarar 0,5 % av köpesumman.
  4. Överlåtelse av lagfartbeviset: Utländska medborgare eller juridiska personer måste erhålla tillstånd från TRNC: s för att erhålla titelhandlingar. Ansökan till inrikesdepartementet görs genom en advokat och man får svar inom 3 till 6 månader. Personer med lagfartbevis  betalar 3% av huspriset och ärendet avgörs.
  5. Vid mottagande av husnycklarna betalar man 5 % MOMS och tranformatorbidrag till säljaren.

Att bosätta sig och medborgarskap

Man måste ansöka om uppehållstillståns för att bosätta sig i TRNC. När man kommer till ön på besök får man direkt turistvisum för 3 månader. Om man vill förlänga sitt visum på grund av fastighetsköp eller en annan anledning, måste man göra en ansökan hos TRNCs migrationsverket. De utländsk medborgare som har bott i TRNC har rätt att ansöka om medborgarskap.

Rättsliga ärenden

Att anlita en professionell advokat för köp av fastigheter i TRNC, gör det möjligt att utföra affärsuppföljningen på det mest exakta sättet och att fullgöra transaktionerna. Advokatjänsten är cirka 1 000 £ och 1 500 £.

Betaling

Arbeide med en profesjonell advokat for kjøp av eiendom i Nord-Kypros gjør, at du kan få gjennomført forretningsoppfølging på den mest nøyaktige måten og få å utført prosessene i sin helhet. Advokatservise er i prisklassen på omkring £ 1000 til £ 1500.

Flyttning

Det är möjligt att transportera dina begagnade varor till TRNC via sjövägen från många länder i världen. Du kan ta med dig alla typer av hushållsartiklar utan att betala skatt för en gångs skull. en gång. Om du vill flytta dina nya tillhörigheter måste du betala en tullavgift innan du tar dem in till landet.Transporttiden till norra Cypern via sjöss varierar mellan 3 och 6 veckor.

Utdrag av brottsregister

EN av de handlingarna som krävs från utlädska medborgare som ska köpa fastighet  i TRNC, är ett utdrag av brottsregister som ska utfärdas av polismydigheten ı sina länder och detta ska presenteras till myndigheterna i TRNC.Dokumentet kan vara antingen engelska eller turkiska.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *