Hus Priser i Cypern

Cypern, en av de tre stora öarna i Medelhavet, är indelad i två delar: turkiska och grekiska. Vi kallar Norra Cypern för “ lilla hemlandet “ i Turkiet. Norra Cypern skiljer sig från Turkiet med sin sociala, kulturella ekonomiska förhållanden. 30% procent av befolkningen består av turkcyprioter och manklagar över höga fastighetspriserna. Äve om stor delen av befolkningen bor på husen som de ärvde från sina förfäder, måste man bygga nya bostäder för de nygifta eller för de har invandrat till ön. I logistisk synpunkt, konstateras det att görs 38 % av transport via sjövägen och detta medför betydliga kostnadsökningar. På grund av de olika kostnadsområdena påverkas också Cyperns huspriser kraftigt. Vi samlade därför de som vill tillförse cyprioternas och gästernas bostadsbehov samt de som vill sälja sin egendom under ett tak för att ge dem lika stora möjligheter.

Vad är “Cypern hus priser”

Vår institution, som möter Cyperns medborgare med sina professionella teampersonal genom att ägna sig åt fastighetsbranschen i åratal genom att bestämma rimliga priser för både säljaren och köparen. Således tillförser vår företag allas behov. Vår erfarna personal ger dig alla bostadsbehov du behöver, oavsett om det är för uthyrning eller till salu.På den cypriotiska bostadsmarknaden handlar vi i allmänhet med Sterling vilket är ovanligt i marknaden i Turkiet.

Varför huspriserna stiger på Cypern

Cyperns fastighetssektorn och våra expertgrupper, som är sammanflätade i marknade. Vi som experter tror att höga priser beror på den dåliga balasen mellan utbud och efterfrågan. Husägare ställer alltförhöga krav på köparen eftersom efterfråga är mycket större än utbudet. Även när det gäller hyreshus, blev det mycket vanligt att husägarna. De som inte vill ha några problem med denna fråga genom att kontakta oss, kan få all slags stöd i bostäder för uthyrning eller till salu.

Share This