Cypern Bostäder

Cypern; Det är en ö som ligger i södra delen av Anatolien, en av de största öarna i Medelhavsområdet. Det är också känt av namnen av paradisön. Viktiga bosättningsområden; Gazi Magosa, Güzelyurt och Nicosia.
Cypern är en ö med en utmärkt utsikt över Medelhavsklimatet, fantastiska stränder och fyra årstider som lockar turister med sina naturliga skönheter och historia. Med sina olika stränder och sammanflätade historiska kulturer lockar Cypern männniskor att göra sina bostadsval på Cypern. Cyperns klimat är behagligt ä alla fyra årstider. Det är en av de platser där människor i alla åldrar kommer att känna sig bekväma när de köper bostäder.

Vad ska vi uppmärksamma oss på när vi köper bostad på Cypern?

D• Bostadens lagfartsbevis måste kontrolleras-
• Man måste undersöka ägare till bostaden.
• Man måste kontrollera om det finns delägare till bostaden och befintliga andelsproportion
• Man måste kontrollera om det finns nyttjanderättpå bostaden.
• Man måstekontrollera om bostaden är belånad eller inte.
• Man måste kontrollera om det finns interimistiskt förelåggande i samband med försäljning av bostaden.
• Man måste kontrollera om bostaden har servituträtt.
• Det bör undersökas om byggandet av huset utgör ett hinder.
• Man måste kontrollera om bostadens eventuella oberoende del är registrerad hos lantmäteri kontoret
• Man måste kontrollera bostadens boyta.
• Man måste kolla f,rvaltningsplanen.
• De de lagfarts kommentarer som bifogas av ägaren till det land där huset är beläget bör granskas och bekräftas.
• Betydelsen av zondeling när man köper fastigheter i Cypern
• Bostadsutvecklingsplanerna och, om tillämpligt, utvecklingsplaner på toppskala bör granskas.
• Huvuddelen av huset och dess oberoende delar, om någon, bör undersökas för att fastställa om de uppfyller punkterna i befintlig utvecklingsplan och projekt.
• Man måste ta reda på om det finns skatteskulder av bostaden.
• Husets nuvarande fastighetsdeklarationsvärde bör beaktas.
• Det bör undersökas om huset har en situation som kan vara föremål för Monumentstyrelsens beslut.
• Det bör undersökas om Vattenverket, miljö- och skogsbruksministeriet har beslut om bostaden.
• Det bör undersökas om det finns ett problem med bosättningslagar.
• Det bör undersökas jordbävningsrisk där bostaden ligger.

Varför välja bostäder på Cypern?

Cypern har blivit en favorit hos enskilda investerare eller investerare som vill ha många bostadsenheter i de senaste åren. En av de främsta orsakerna till denna efterfrågan är den rimliga prispolitiken. Det första som varje köpare har gjort, är att jämföra det område där hans / honplanerar att köpa sin bostad. Cyperns bostadsmarknad är nu mycket attraktiv för bostadsinköpare till otroligt överkomliga priser. Cypern är inte bara en fördelaktig prispolitik, utan självklart det attraktiva inslaget i bostäder. Silhuett av staden, havet, lugn, säkerhet, klimatfaktorer som lockar köpare till Cypern. Banker, som är medvetna om denna efterfrågan, hjälper också bostadsköpare med bostadslån. Turkäska medborgarehar nu lättare än andra medborgare attköpa bostäder och hela processen tar kortare tid.

Share This